Zaštita kredita – zaštita na rate

Osigurajte svoj osobni kredit.

Izračunajte kredit
Osiguranje na rate

U slučaju osiguranog slučaja, na primjer ako ste bez svoje krivnje nezaposleni ili ako niste sposobni za rad nakon bolesti ili nezgode.

Zašto stopa zaštite?

U životu postoje situacije koje nisu ni planirane ni neželjene. Ali događaju se. Osigurajte se na rate kako biste se osjećali potpuno sigurni.

Kada kreditna zaštita pomaže?

U slučaju nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad zbog bolesti ili nezgode, prema zakonu je osigurano samo 70% ili 80% plaće. Međutim, fiksni dnevni troškovi ostaju isti. Za samo oko 1,45 CHF/dan*, naša djelomična zaštita plaćanja pokriva troškovne rizike vašeg ugovora o financiranju (kredit iznad 20.000 CHF) koji nisu pokriveni životnim osiguranjem ili osiguranjem od nezgode.

Za kredit od 20.000 CHF na rok od 36 mjeseci uz efektivnu kamatnu stopu od 5,9%, mjesečna kamata iznosi 650 CHF uključujući zaštitu plaćanja. Od toga 44 CHF mjesečno ili 1,45 CHF dnevno otpada na osiguranje na rate.

Prijavite se besplatno!

Zašto gubiti vrijeme, podnesite zahtjev za kredit sada i iskoristite privatni kredit s boljim uvjetima.